Persoonsgegevens
Er worden bij het gebruik van de app geen persoonsgegevens gevraagd, opgeslagen of met derden gedeeld.
Uw data
De gegevens op de app worden niet door de samensteller verzameld en zijn alleen beschikbaar en inzichtelijk voor de gebruiker zelf. U bent als gebruiker de eigenaar van uw data. Op het moment dat u de app verwijderd wordt ook alle data verwijderd.

Er is een mogelijkheid gegevens te delen met derden (bijvoorbeeld met een behandelaar). Hierbij adviseren we gebruik te maken van beveiligde opties zoals via het elektronische patiëntendossier van uw behandelcentrum. Voor het zelf delen van gegevens kan  geen verantwoordelijkheid worden gedragen door de samensteller van de app.
Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.